Spółdzielnia Socjalna Horyzonty

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY to pierwsza i dotychczas jedyna w powiecie iławskim spółdzielnia socjalna. Została założona 6 czerwca 2014 roku.
To podmiot całkowicie społeczny, tj. założony przez dwie znane iławskie organizacje społeczne: Stowarzyszenie „Przystań” i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”.

 

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY świadczy:

 • USŁUGI OPIEKUŃCZE, WYTCHNIENIOWE I ASYSTENCKIE,
 • USŁUGI SPRZĄTANIA wspólnot mieszkaniowych, terenów zielonych,
 • USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE dla firm i organizacji pozarządowych.

 • W ramach działalności pożytku publicznego spółdzielnia realizuje także edukację osób dorosłych:

 • RODZIN, tj. rodziców/opiekunów prawnych,
 • SENIORÓW.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Nasi pracownicy odwiedzają osoby starsze, chore, samotne, które potrzebują opieki we własnym domu/mieszkaniu. Opieka dotyczy w szczególności:

 • toalety i opieki higienicznej,
 • podawania leków,
 • przygotowania posiłków,
 • karmienia,
 • wykonania zakupów,
 • prania,
 • sprzątania domu/mieszkania,
 • odbierania obiadów (np. z ośrodka pomocy społecznej),
 • asystowania w wyjściach z domu/mieszkania (np. spacer, wizyty u lekarza),
 • przynoszenia opału i palenia w piecu,
 • załatwienia spraw administracyjnych, w tym dokonywania bieżących opłat,
 • towarzyszenia (spędzania czasu),
 • ewentualnie innych usług według potrzeb.

Spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze przede wszystkim na zlecenie lokalnych samorządów, które współpracują z nami od samego początku funkcjonowania spółdzielni.

Spółdzielnia angażuje do realizacji tych kontraktów osoby odpowiednio wcześniej przygotowane.

Jesteśmy gotowi także do realizacji zleceń od osób prywatnych. Możemy zaopiekować się Państwa rodzicami, dziadkami czy dalszą rodziną. Wspólnie ustalimy zakres usługi, liczbę godzin i odpłatność. Nie jesteśmy podatnikami podatku VAT, więc nie obciążymy naszych usług dodatkowym podatkiem.

 

USŁUGI SPRZĄTANIA
Dysponujemy nowym, zakupionym z dotacji unijnej sprzętem służącym do utrzymania czystości. Dzięki temu możemy sprzątać:

 • biura,
 • domy i mieszkania,
 • budynki wielorodzinne,
 • ogrody i wszelakie tereny zielone.


USŁUGI KSIĘGOWE
Od 2017 roku prowadzimy biuro księgowe, gotowe do obsług księgowo-kadrowej firm.

Prowadzimy zarówno tzw. pełną księgowość (księgi rachunkowe), jak i księgowość uproszczoną, np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych itp. Oczywiście poprowadzimy również rejestr VAT, jeśli firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług.


EDUKACJA RODZIN - RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Korzystając z dotacji z Unii Europejskiej spółdzielnia realizuje działania mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin w wielu aspektach. Prowadzimy „Szkołę dla rodziców” oraz różnego rodzaje zajęcia i warsztaty, których celem jest poprawa umiejętności wychowawczych dorosłych wychowujących dzieci.

Pracujemy też z młodzieżą. Poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych i inne dedykowane im zajęcia zwiększamy ich umiejętności osobiste i społeczne, podnosimy poczucie własnej wartości oraz wspieramy rozwój własnej tożsamości.


EDUKACJA SENIORÓW

Wspieramy także iławskich seniorów. Wzmacniamy ich kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz kompetencje obywatelskie i cyfrowe (jako jedną z "basic skills").

Regularne spotkania pozwalają im nie tylko uczestniczyć w życiu społeczeństwa, ale i dłużej zachować pozytywny stan ducha i ciała.

Założyciele:

 
        

Kontakt:


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
Telefon: (89) 648-62-38
e-mail: biuro@horyzonty.ilawa.pl
NIP: 744-18-10-826

JoomShaper

Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193

Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193