Warning: Creating default object from empty value in /plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97
Spółdzielnia Socjalna Horyzonty

Warning: A non-numeric value encountered in /plugins/system/helix/core/helix.php on line 521

Spółdzielnia Socjalna Horyzonty

Usługi wytchnieniowe w roku 2024
W roku 2024 Spółdzielnia Socjalna Horyzonty realizuje własny projekt dotyczący realizacji usług opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego będzie realizowane do końca 2024 roku na terenie powiatów iławskiego i nowomiejskiego.

Poniżej podajemy Kryteria rekrutacji uczestników.
1. Rekrutacja uczestników programu „Opieka wytchnieniowa” składa się z II etapów, tj. etapu formalnego i etapu merytorycznego.
2. W I etapie rekrutacji wszystkie zgłoszenia podlegają ocenie formalnej pod kątem spełniania podstawowych wymogów postawionych w Programie oraz w ofercie złożonej przez Spółdzielnię Socjalną Horyzonty. W szczególności weryfikowane będzie właściwe udokumentowanie znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zamieszkanie osoby ubiegającej się o przyznanie usługi wytchnieniowej pod tym samym adresem co osoba z niepełnosprawnością.
3. Zgłoszenia, które nie przejdą etapu formalnego zostaną odrzucone, zaś pozostałe trafią do II etapu rekrutacji.
4. W II etapie rekrutacji premiowane będą zgłoszenia osób z niepełnosprawnością, które w przeszłości nie korzystały ze wsparcia programów pomocowych, w szczególności Programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
5. W następnej kolejności kwalifikowane będą zgłoszenia osób spoza Iławy, zaś w następnej pozostałe zgłoszenia z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej osoby z niepełnosprawnością.
6. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY to pierwsza i dotychczas jedyna w powiecie iławskim spółdzielnia socjalna. Została założona 6 czerwca 2014 roku.
To podmiot całkowicie społeczny, tj. założony przez dwie znane iławskie organizacje społeczne: Stowarzyszenie „Przystań” i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy”.

 

Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY świadczy:

 • USŁUGI OPIEKUŃCZE, WYTCHNIENIOWE I ASYSTENCKIE,
 • USŁUGI SPRZĄTANIA wspólnot mieszkaniowych, terenów zielonych,
 • USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE dla firm i organizacji pozarządowych.

 • W ramach działalności pożytku publicznego spółdzielnia realizuje także edukację osób dorosłych:

 • RODZIN, tj. rodziców/opiekunów prawnych,
 • SENIORÓW.

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE, ASYSTENCKIE I WYTCHNIENIOWE
Nasi pracownicy odwiedzają osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia we własnym domu/mieszkaniu. Opieka dotyczy w szczególności:

 • toalety i opieki higienicznej,
 • podawania leków,
 • przygotowania posiłków,
 • karmienia,
 • wykonania zakupów,
 • prania,
 • sprzątania domu/mieszkania,
 • odbierania obiadów (np. z ośrodka pomocy społecznej),
 • asystowania w wyjściach z domu/mieszkania (np. spacer, wizyty u lekarza),
 • przynoszenia opału i palenia w piecu,
 • załatwienia spraw administracyjnych, w tym dokonywania bieżących opłat,
 • towarzyszenia (spędzania czasu),
 • ewentualnie innych usług według potrzeb.

Spółdzielnia realizuje usługi opiekuńcze przede wszystkim na zlecenie lokalnych samorządów, które współpracują z nami od samego początku funkcjonowania spółdzielni.

Spółdzielnia angażuje do realizacji tych kontraktów osoby odpowiednio wcześniej przygotowane.

Jesteśmy gotowi także do realizacji zleceń od osób prywatnych. Możemy zaopiekować się Państwa rodzicami, dziadkami czy dalszą rodziną. Wspólnie ustalimy zakres usługi, liczbę godzin i odpłatność. Nie jesteśmy podatnikami podatku VAT, więc nie obciążymy naszych usług dodatkowym podatkiem.

Usługi asystenckie i wytchnieniowe realizujemy od 2021 roku w ramach własnych projektów i/lub współpracy z iławskim MOPS.

W roku 2023 przy ul. Ziemowita 13/7 w Iławie utworzyliśmy Centrum wytchnieniowe Spółdzielni Socjalnej Horyzonty, które zainaugurowało swoją działalność 13 lipca 2023 roku. To zupełnie nowe miejsce, stworzone z myślą o dziennej i całodobowej opiece nad osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym - w ramach opieki wytchnieniowej. To komfortowe 70-metrowe mieszkanie, znajdujące się na parterze (jest winda) nowowybudowanego budynku wielorodzinnego, w pełni przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych.

 

USŁUGI SPRZĄTANIA
Dysponujemy nowym, zakupionym z dotacji unijnej sprzętem służącym do utrzymania czystości. Dzięki temu możemy sprzątać:

 • biura,
 • domy i mieszkania,
 • budynki wielorodzinne,
 • ogrody i wszelakie tereny zielone.


USŁUGI KSIĘGOWE
Od 2017 roku prowadzimy biuro księgowe, gotowe do obsług księgowo-kadrowej firm.

Prowadzimy zarówno tzw. pełną księgowość (księgi rachunkowe), jak i księgowość uproszczoną, np. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych itp. Oczywiście poprowadzimy również rejestr VAT, jeśli firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług.


EDUKACJA RODZIN - RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Korzystając z dotacji z Unii Europejskiej spółdzielnia realizuje działania mające na celu poprawę funkcjonowania rodzin w wielu aspektach. Prowadzimy „Szkołę dla rodziców” oraz różnego rodzaje zajęcia i warsztaty, których celem jest poprawa umiejętności wychowawczych dorosłych wychowujących dzieci.

Pracujemy też z młodzieżą. Poprzez zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty umiejętności społecznych i inne dedykowane im zajęcia zwiększamy ich umiejętności osobiste i społeczne, podnosimy poczucie własnej wartości oraz wspieramy rozwój własnej tożsamości.


EDUKACJA SENIORÓW

Wspieramy także iławskich seniorów. Wzmacniamy ich kompetencje kluczowe, w szczególności kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz kompetencje obywatelskie i cyfrowe (jako jedną z "basic skills").

Regularne spotkania pozwalają im nie tylko uczestniczyć w życiu społeczeństwa, ale i dłużej zachować pozytywny stan ducha i ciała.

Założyciele:

 
        

Kontakt:


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
Telefon: (89) 648-62-38
e-mail: biuro@horyzonty.ilawa.pl
NIP: 744-18-10-826

JoomShaper