Czym jest spółdzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna to główny element tzw. przedsiębiorczości społecznej, która jest w Polsce stosunkowo nowym instrumentem przeciwdziałania bezrobociu w formie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji, m.in. osób bezrobotnych, ale i np. niepełnosprawnych, czy opuszczających zakłady karne. Głównie z tego powodu spółdzielnie są wspierane przez lokalne samorządy.

Spółdzielnia to swoistego rodzaju połączenie stowarzyszenia i firmy, czyli sektora społecznego i biznesowego. Ma prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o pracę wymienionych wyżej osób, ale też może realizować zadania pożytku publicznego, jak każda organizacja pozarządowa. Zysk osiągnięty przez spółdzielnię z działalności gospodarczej NIE MOŻE być dzielony między założycieli ani pracowników, co różni spółdzielnię od typowej działalności gospodarczej.

Status spółdzielni reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94 poz. 651 z późn. zm.) oraz uzupełniająco ustawa z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 roku nr 188 poz. 1848 z późn. zm.).

Założyciele:

 
        

Kontakt:


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
Telefon: (89) 648-62-38
e-mail: biuro@horyzonty.ilawa.pl
NIP: 744-18-10-826

JoomShaper

Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193

Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193