Założyciele Spółdzielni

Spółdzielnię Socjalną HORYZONTY założyły 2 iławskie stowarzyszenia – Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym „Jesteśmy” w Iławie. Oba są członkami spółdzielni.

PRZYSTAŃ
Stowarzyszenie zarejestrowane 20 czerwca 2001 roku. Organizacja pożytku publicznego mogąca otrzymywać od podatników 1% podatku.
„Przystań” wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym młodzież (realizuje dla tych osób inicjatywy z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej), od początku istnienia prowadzi fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży, wspiera inne organizacje pozarządowe dotacjami w ramach ogólnopolskiego programu "Działaj Lokalnie".
Prezesem stowarzyszenia jest p. Arkadiusz Karpiński.
www.przystan.ilawa.pl

JESTEŚMY
Stowarzyszenie zarejestrowane 25 października 2001 roku. Organizacja pożytku publicznego mogąca otrzymywać od podatników 1% podatku.
Prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, m.in. działalność oświatowo-wychowawczą, na rzecz poprawy sytuacji materialnej, społecznej, zatrudnienia.
Prezesem stowarzyszenia jest p. Mariola Panfil.
www.jestesmy.ilawa.pl

Założyciele:

 
        

Kontakt:


Spółdzielnia Socjalna HORYZONTY
Siedziba: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c, 14-200 Iława
Telefon: (89) 648-62-38
e-mail: biuro@horyzonty.ilawa.pl
NIP: 744-18-10-826

JoomShaper